گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم
داغ
 گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم
داغ
 ران ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم
داغ
 راسته ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم
داغ
 سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم
داغ

/ سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

تومان48,200 قیمت پیشین 49,164تومان
 فیله ساده مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم
داغ

/ فیله ساده مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

تومان39,230 قیمت پیشین 39,230تومان
 فیله ساده مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم
داغ

/ فیله ساده مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

تومان39,230 قیمت پیشین 39,230تومان
 بلدرچین تازه توکاسان خاور مقدار 0.8 کیلوگرم
داغ

/ بلدرچین تازه توکاسان خاور مقدار 0.8 کیلوگرم

تومان27,150 قیمت پیشین 35,295تومان
 سینه بدون استخوان مرغ بهین پروتئین مقدار 1.8 کیلو گرم
داغ
 تخم مرغ تلاونگ بسته 20 عددی
داغ

/ تخم مرغ تلاونگ بسته 20 عددی

تومان17,670 قیمت پیشین 18,554تومان
 تخم بلدرچین تلاونگ بسته 15 عددی
داغ

/ تخم بلدرچین تلاونگ بسته 15 عددی

تومان6,100 قیمت پیشین 7,259تومان

فیله گوسفند ممتاز داخلی مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگر

تومان 30,000 تومان 31,800
خرید اینترنتی گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم و قیمت انواع گوشت گاو و گوساله مهیا پروتئین از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های گوشت گاو و گوساله مهیا پروتئین با بهترین قیمت در جام زر
داغ

فیله گوسفند ممتاز داخلی مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگر

تومان 62,000 تومان 63,860
خرید اینترنتی گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم و قیمت انواع گوشت گاو و گوساله مهیا پروتئین از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های گوشت گاو و گوساله مهیا پروتئین با بهترین قیمت در جام زر
داغ

فیله گوسفند ممتاز داخلی مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگر

تومان 93,100 تومان 108,927
خرید اینترنتی ران ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم و قیمت انواع گوشت گاو و گوساله مهیا پروتئین از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های گوشت گاو و گوساله مهیا پروتئین با بهترین قیمت در جام زر
داغ

فیله گوسفند ممتاز داخلی مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگر

تومان 115,190 تومان 120,950
خرید اینترنتی راسته ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم و قیمت انواع گوشت گاو و گوساله مهیا پروتئین از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های گوشت گاو و گوساله مهیا پروتئین با بهترین قیمت در جام زر
داغ

فیله گوسفند ممتاز داخلی مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگر

تومان 48,200 تومان 49,164
خرید اینترنتی سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم و قیمت انواع گوشت مرغ مهیا پروتئین از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های گوشت مرغ مهیا پروتئین با بهترین قیمت در جام زر
داغ

فیله گوسفند ممتاز داخلی مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگر

تومان 39,230 تومان 39,230
خرید اینترنتی فیله ساده مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم و قیمت انواع گوشت مرغ مهیا پروتئین از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های گوشت مرغ مهیا پروتئین با بهترین قیمت در جام زر
داغ

فیله گوسفند ممتاز داخلی مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگر

تومان 39,230 تومان 39,230
خرید اینترنتی فیله ساده مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم و قیمت انواع گوشت مرغ مهیا پروتئین از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های گوشت مرغ مهیا پروتئین با بهترین قیمت در جام زر
داغ

فیله گوسفند ممتاز داخلی مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگر

تومان 27,150 تومان 35,295
خرید اینترنتی بلدرچین تازه توکاسان خاور مقدار 0.8 کیلوگرم و قیمت انواع گوشت مرغ توکاسان از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های گوشت مرغ توکاسان با بهترین قیمت در جام زر
داغ

فیله گوسفند ممتاز داخلی مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگر

تومان 53,150 تومان 66,438
خرید اینترنتی سینه بدون استخوان مرغ بهین پروتئین مقدار 1.8 کیلو گرم و قیمت انواع گوشت مرغ بهین پروتئین از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های گوشت مرغ بهین پروتئین با بهترین قیمت در جام زر
داغ

فیله گوسفند ممتاز داخلی مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگر

تومان 17,670 تومان 18,554
خرید اینترنتی تخم مرغ تلاونگ بسته 20 عددی و قیمت انواع تخم مرغ تلاونگ از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های تخم مرغ تلاونگ با بهترین قیمت در جام زر
داغ

فیله گوسفند ممتاز داخلی مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگر

تومان 6,100 تومان 7,259
خرید اینترنتی تخم بلدرچین تلاونگ بسته 15 عددی و قیمت انواع تخم مرغ تلاونگ از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های تخم مرغ تلاونگ با بهترین قیمت در جام زر
داغ