خیار گلخانه‌ای دست‌چین - 1 کیلوگرم (حداقل 7 عدد)
داغ
 کیوی دست چین هایوارد - 1 کیلوگرم (حداقل 5 عدد)
داغ

/ کیوی دست چین هایوارد - 1 کیلوگرم (حداقل 5 عدد)

تومان14,440 قیمت پیشین 15,162تومان
 لیمو ترش سنگی - 500 گرم (حداقل 2 عدد)
داغ

/ لیمو ترش سنگی - 500 گرم (حداقل 2 عدد)

تومان6,100 قیمت پیشین 6,405تومان
 موز شیر موزی - 1 کیلوگرم (حداقل 3 عدد)
داغ

/ موز شیر موزی - 1 کیلوگرم (حداقل 3 عدد)

تومان11,320 قیمت پیشین 11,886تومان
 پرتقال تو سرخ - 1 کیلوگرم (حداقل 3 عدد)
داغ

/ پرتقال تو سرخ - 1 کیلوگرم (حداقل 3 عدد)

تومان10,320 قیمت پیشین 10,836تومان
 توت فرنگی دستچین - 250 گرم
داغ

/ توت فرنگی دستچین - 250 گرم

تومان9,990 قیمت پیشین 10,490تومان
 پرتقال تامسون جنوب - 1 کیلوگرم (حداقل 3 عدد)
داغ

/ پرتقال تامسون جنوب - 1 کیلوگرم (حداقل 3 عدد)

تومان13,710 قیمت پیشین 15,081تومان
 قارچ دکمه‌ ای کامل ملارد مقدار 400 گرم
داغ

/ قارچ دکمه‌ ای کامل ملارد مقدار 400 گرم

تومان8,400 قیمت پیشین 8,904تومان
 قارچ قهوه ای کامل ملارد مقدار 500 گرم
داغ

/ قارچ قهوه ای کامل ملارد مقدار 500 گرم

تومان10,890 قیمت پیشین 11,652تومان
 قارچ دکمه‌ ای کامل ملارد مقدار 200 گرم
داغ

/ قارچ دکمه‌ ای کامل ملارد مقدار 200 گرم

تومان4,140 قیمت پیشین 4,471تومان
 گوجه فرنگی دست چین مقدار 500 گرم
داغ

/ گوجه فرنگی دست چین مقدار 500 گرم

تومان4,760 قیمت پیشین 4,760تومان

پیاز سفید بزرگ مقدار1000گرم

تومان 7,780 تومان 8,169
خرید اینترنتی خیار گلخانه‌ای دست‌چین - 1 کیلوگرم (حداقل 7 عدد) و قیمت انواع میوه متفرقه از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های میوه متفرقه با بهترین قیمت در جام زر
داغ

پیاز سفید بزرگ مقدار1000گرم

تومان 14,440 تومان 15,162
خرید اینترنتی کیوی دست چین هایوارد - 1 کیلوگرم (حداقل 5 عدد) و قیمت انواع میوه متفرقه از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های میوه متفرقه با بهترین قیمت در جام زر
داغ

پیاز سفید بزرگ مقدار1000گرم

تومان 6,100 تومان 6,405
خرید اینترنتی لیمو ترش سنگی - 500 گرم (حداقل 2 عدد) و قیمت انواع میوه متفرقه از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های میوه متفرقه با بهترین قیمت در جام زر
داغ

پیاز سفید بزرگ مقدار1000گرم

تومان 11,320 تومان 11,886
خرید اینترنتی موز شیر موزی - 1 کیلوگرم (حداقل 3 عدد) و قیمت انواع میوه متفرقه از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های میوه متفرقه با بهترین قیمت در جام زر
داغ

پیاز سفید بزرگ مقدار1000گرم

تومان 10,320 تومان 10,836
خرید اینترنتی پرتقال تو سرخ - 1 کیلوگرم (حداقل 3 عدد) و قیمت انواع میوه متفرقه از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های میوه متفرقه با بهترین قیمت در جام زر
داغ

پیاز سفید بزرگ مقدار1000گرم

تومان 9,990 تومان 10,490
خرید اینترنتی توت فرنگی دستچین - 250 گرم و قیمت انواع میوه متفرقه از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های میوه متفرقه با بهترین قیمت در جام زر
داغ

پیاز سفید بزرگ مقدار1000گرم

تومان 13,710 تومان 15,081
خرید اینترنتی پرتقال تامسون جنوب - 1 کیلوگرم (حداقل 3 عدد) و قیمت انواع میوه متفرقه از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های میوه متفرقه با بهترین قیمت در جام زر
داغ

پیاز سفید بزرگ مقدار1000گرم

تومان 8,400 تومان 8,904
خرید اینترنتی قارچ دکمه‌ ای کامل ملارد مقدار 400 گرم و قیمت انواع صیفی و سبزیجات ملارد از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های صیفی و سبزیجات ملارد با بهترین قیمت در جام زر
داغ

پیاز سفید بزرگ مقدار1000گرم

تومان 10,890 تومان 11,652
خرید اینترنتی قارچ قهوه ای کامل ملارد مقدار 500 گرم و قیمت انواع صیفی و سبزیجات ملارد از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های صیفی و سبزیجات ملارد با بهترین قیمت در جام زر
داغ

پیاز سفید بزرگ مقدار1000گرم

تومان 4,140 تومان 4,471
خرید اینترنتی قارچ دکمه‌ ای کامل ملارد مقدار 200 گرم و قیمت انواع صیفی و سبزیجات ملارد از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های صیفی و سبزیجات ملارد با بهترین قیمت در جام زر
داغ

پیاز سفید بزرگ مقدار1000گرم

تومان 4,760 تومان 4,760
خرید اینترنتی گوجه فرنگی دست چین مقدار 500 گرم و قیمت انواع صیفی و سبزیجات متفرقه از فروشگاه آنلاین جام زر. جدیدترین مدل‌های صیفی و سبزیجات متفرقه با بهترین قیمت در جام زر
داغ